Viking

VIKING kan leveres som høyt eller lavt anlegg, og med 4-6 fraksjoner i varmsiloene.
Størrelsen på komponentene gjør også at denne fabrikken er enkelt å flytte, og den kan leveres med stålfundamenter, slik at montasjetiden blir enda kortere.