Freja

FREJA kan også leveres som høyt, eller lavt anlegg, og med 4-6 fraksjoner i varmsiloene.