Gjennvinningsteknologi

Gjenvinning skaper verdier fra avfallsmaterialer.

Knuserne er kjernen i den mekaniske behandlingen av resirkuleringsmaterialer. BHS har meget god kjennskap til både maskin- og prosess teknologien her.

BHS sine maskiner er egnet for en rekke avfallsmaterialer som inneholder metaller, avfallsbasert brensel, dekk, plast og papir, samt husholdnings- og industriavfall.

Knuserne brukes til å redusere størrelsen på de enkelte bitene av det materialet som skal gjenvinnes. De deler opp og skiller ut sammensatte materialer, hvor metaller

blir skilt fra hverandre. Knusing er første trinn i prosessen og etterfølges av en atskillelse. Det har en avgjørende innflytelse på utbyttet og kvaliteten på det sekundære råmaterialet som oppnås. BHS maskiner har en rekke parametere som er optimalt konfigurert på fabrikken basert på dine krav. De kan også justeres etter drift etter behov.


Vi leverer:

 

Ta kontakt