Ettermarked

Ved vårt lager her på Trollåsen rett syd for Oslo har vi lagerført en mengde kritiske varer, som dekker flere størrelser på forskjellige blandere. I hovedsak KVM reservedeler slik som gavelplater, sideplater, midtskovler, trauplater, blandearmer, bolter, skiver og muttere til dette formål. Videre har vi veieceller, temperaturfølere, sylindre, gummielementer, slitelister, tetninger, spennkroker, shims, boltbeskyttere, tetninger m.m. Annet utstyr som også er lagerført er silofilter, filterposer, filterpatroner, sikkerhetsventiler, spjeldventiler, tømmelukeventiler, gummibelger og gir. Hos KVM lagerføres de fleste slite- og reservedeler til alle blandere, dermed vil tilgjengeligheten på kritiske deler alltid kunne imøtekommes på kort tid. Vi etterstreber å kunne være behjelpelig med å anskaffe alle mulige deler innen et akseptabelt tidsrom. Videre har vi tette bånd med våre samarbeidspartnere, som kan utføre service på kort varsel etter behov.